Περιήγηση 
 Αναζήτηση 

Πανδέκτης   > Νεοελληνική Εικονιστική Προσωπογραφία 

Βρανάς Λαμπρινός

EKT
KPS
Η ψηφιοποίηση των συλλογών του ΠΑΝΔΕΚΤΗ και η ψηφιακή τους διάθεση μέσω του δικτυακού τόπου www.ekt.gr/pandektis πραγματοποιείται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Το έργο "ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ: Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών Τεκμηρίων Ελληνικής Ιστορίας και Πολιτισμού” υλοποιείται από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών στο πλαίσιο της "Ψηφιακής Ελλάδας" ( www.psifiakiellada.gr) και συγχρηματοδοτείται κατά 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 25% από το Ελληνικό Δημόσιο (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας", Γ' ΚΠΣ 2000-2006).