Περιήγηση 
 Αναζήτηση 

Νεοελληνική Εικονιστική Προσωπογραφία
Πρόκειται για μια συλλογή πάνω από 12.000 προσωπογραφιών σε ψηφιακή μορφή με τις εικόνες των Ελλήνων (εξαιρουμένων των ζώντων) που διακρίθηκαν από την Άλωση της Κωνσταντινούπολης έως την εποχή μας σε όλους τους τομείς του βίου. [ + ]
 
 
ή πλοηγηθείτε 

EKT
KPS
Η ψηφιοποίηση των συλλογών του ΠΑΝΔΕΚΤΗ και η ψηφιακή τους διάθεση μέσω του δικτυακού τόπου www.ekt.gr/pandektis πραγματοποιείται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Το έργο "ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ: Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών Τεκμηρίων Ελληνικής Ιστορίας και Πολιτισμού” υλοποιείται από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών στο πλαίσιο της "Ψηφιακής Ελλάδας" ( www.psifiakiellada.gr) και συγχρηματοδοτείται κατά 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 25% από το Ελληνικό Δημόσιο (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας", Γ' ΚΠΣ 2000-2006).